پایانی بر انتظار ده ساله/رونمایی از اسناد طرح تفصیلی شهر نور
پایانی بر انتظار ده ساله/رونمایی از اسناد طرح تفصیلی شهر نور
طرح تفصیلی، طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به مناطق و بهسازی، نوسازی، توسعه و رفع مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.

به گزارش ندای تجن- رونمایی از اسناد طرح تفصیلی شهر نور با حضور دکتر توکلی شهردار نور، دکتر عبدی نائب رئیس شورای اسلامی شهر نور، مهندس پرستار معاونت شهرسازی، حاج آقا صالحی مسئول حراست، مهندس تقی پور مسئول واحد شهرسازی، مهندس ذکایی رئیس اداره پروژه های خاص، مهندس زالپولی مسئول واحد فنی عمرانی و مهندس سالاریان مسئول واحد ساختمانی شهرداری نور در دفتر شهردار نور پس از سالها با عنایت استاندار معزز مازندران دکتر حسینی پور نوری، وزارت عالی شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری مازندران مهندس توکلی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران مهندس دیوسالار، شهردار نور دکتر توکلی و اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر نور، طرح تفصیلی شهر نور در مورخ ۱۴۰۲/۴/۱ جهت انجام اقدامات قانونی به شهرداری نور ابلاغ گردید.

با توجه به مطالبه جدی و مراجعه مکرر شهروندان شریف به شهرداری نور در خصوص اخذ استعلامات، نوع کاربری زمین، درخواست پروانه ساختمان و …، منبعد شهروندان شریف می توانند جهت اخذ پروانه ساخت زمین‌هایی که مشکل قانونی آنها در طرح تفصیلی مرتفع گردید، به شهرداری مراجعه نمایند.

طرح تفصیلی، طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به مناطق و بهسازی، نوسازی، توسعه و رفع مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نور