اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل استاندارد و انجمن صنایع غذایی و دارویی
اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل استاندارد و انجمن صنایع غذایی و دارویی

به گزارش ندای تجن_ به منظور بهره مندی از ظرفیتهای موجود و افزایش تعاملات دوجانبه و در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به منظور گسترش همکاری های علمی٫فنی و پژوهشی مورد نیاز ٫تفاهم نامه ای بین اداره کل استاندارد و انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران منعقد گردید . سعید باقری […]

به گزارش ندای تجن_ به منظور بهره مندی از ظرفیتهای موجود و افزایش تعاملات دوجانبه و در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به منظور گسترش همکاری های علمی٫فنی و پژوهشی مورد نیاز ٫تفاهم نامه ای بین اداره کل استاندارد و انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران منعقد گردید .


سعید باقری مرمتی رییس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران در خصوص این تفاهم نامه گفته است:
جهت برگزاری جلسات مشترک فصلی و همچنین بررسی فرآیندهای و چالش های کیفی و پیگیری اقدامات اجرایی آماده ی همکاری با اداره کل استاندارد هستیم .

  • منبع خبر : ارسالی از طرف دوستان