لزوم معرفی ارقام جدید برای سازگاری با کم‌آبی و پایداری تولید
لزوم معرفی ارقام جدید برای سازگاری با کم‌آبی و پایداری تولید
معرفی ارقام جدید متناسب با شرایط اقلیمی استان و مدیریت مزرعه بر اساس شرایط اکولوژیک برای سازگاری با شرایط آب و هوایی استان از رویکردهای نوین در پایداری تولید محصولات کشاورزی استان است.

به گزارش ندای تجن- حسن عنایتی کلیجی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیته فنی برنج با محوریت تغذیه در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل، گفت: مازندران بشدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی متاثر از این شرایط است.

باید کشت‌های ما متناسب با شرایط اقلیمی باشد چراکه به استان کم بارش تبدیل شدیم.

معرفی ارقام جدید متناسب با شرایط اقلیمی استان و مدیریت مزرعه بر اساس شرایط اکولوژیک برای سازگاری با شرایط آب و هوایی استان از رویکردهای نوین در پایداری تولید محصولات کشاورزی استان است.

ظرفیت تولید در مزرعه بخوبی پیاده نشده است و نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود به ویژه تغذیه گیاهی استفاده کافی و لازم را ببریم.

عوامل تغذیه‌ای در تولید پایدار محصولات کشاورزی موثر است که در کاهش ضایعات محصولات هم موثر است و نقش اساسی در درآمد اقتصادی کشاورز دارد.

ترویج و آموزش کشاورزی و توجه به صنایع کشاورزی برای کاهش ضایعات یکی از راهکارهای موثر در پایداری تولید برنج است.

کنترل کیفی کودهای تولیدی و عوامل تغذیه‌ای از مهمترین اصول در مدیریت تغذیه گیاهی و سلامت محصول، آب و خاک است و کودهای موردنیاز باید به اندازه کافی در دسترس کشاورزان قرار گیرد.

مصرف کودهای ریزمغذی هم می‌تواند در افزایش کمی و کیفی محصول تولیدی موثر باشد و استفاده از این عوامل تغذیه ای باید گسترش یابد.

بازار اثر خود را روی تولید می‌گذارد و اگر بازار مناسبی برای محصول تولیدی نداشته باشیم قطعا در کاهش تولید موثر خواهد بود و پایداری تولید با چالش مواجه خواهد شد.

  • منبع خبر : سازمان جهادکشاورزی