انتشار مقاله همکار آبفا مازندران در یک مجله معتبرخارجی
انتشار مقاله همکار آبفا مازندران در یک مجله معتبرخارجی
مقاله ای با عنوان شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیالات غیرنیوتنی بر روی سطوح آبگریز توسط همکار آبفا مازندران در یک مجله معتبر انگلیسی به چاپ رسید.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ مهندس میلاد گرائیلی نژاد همکار بخش بهره برداری و توسعه آب شرکت با همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان دپارتمان مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موفق به نگارش مقاله ای با عنوان شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیالات غیرنیوتنی بر روی سطوح آبگریز شد که این مقاله با موافقت مدیران مجله انگلیسی Engineering Analysis with Boundary Elements (تجزیه و تحلیل مهندسی با عناصر مرزی) توسط انتشارات Elsevier Ltd. منتشر شد

گفتنی است این مقاله در مقیاس میکروکانال، به مقایسه جریان و انتقال حرارت بین سیال نیوتنی و غیر نیوتنی پرداخته و اثر سطوح آبگریز و اتلافات لزجی بر سرعت و دمای سیال نیز در آن بررسی شده است.