ثبت و ذخیره تجربه همکار آبفا مازندران در سامانه مدیریت دانش
ثبت و ذخیره تجربه همکار آبفا مازندران در سامانه مدیریت دانش
تجربه یکی از همکاران شرکت آبفا مازندران در« مدیریت بهره وری آزمایشگاه های آب و فاضلاب با استفاده از بروزترین متدهای بین المللی» در سامانه مدیریت دانش شرکت ثبت و ذخیره شد.


به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ تجربه مهندس سیده فرزانه سلیمانی سرپرست آزمایشگاههای آبفا استان با عنوان« مدیریت بهره وری آزمایشگاه های آب و فاضلاب با استفاده از بروزترین متدهای بین المللی» بعد از اعلام استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت و پس از ارزیابی، در بانک دانش ثبت و ذخیره شده است.
گفتنی است این تجربه که به نوعی تغییر در روش های انجام آزمون است با اخذ تاییدیه از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پس از اجرا، سبب کاهش هزینه های خرید و همچنین ارتقاء بهره وری زمان و کاهش نیاز به نیروی انسانی شد.