پیام احسان آهنگر سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
پیام احسان آهنگر سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
قداست قلم به قدری است که خداوند سبحان و متعال به آن قسم یاد می کند و همین به ما نهیبی میزند تا در پاسداشت حرمت آن، عقاید و تفکرات ارزشمند را به رشته تحریر در آوریم تا هم قداست و ارزش معنوی آن را به درستی حفظ کنیم و هم مروج مهر، صدق، پاکی و نیکی در جامعه باشیم. بی تردید در این باب می توان گفت تنها راه ماندگاری و جریان سازی قلم است و بی گمان قدرت قلم را می توان برترین قدرت ها تلقی کرد.

به گزارش ندای تجن- پیام تبریک سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بدین شرح است.

باسمه تعالی

سوگند به قلم و آنچه که با آن می نویسند قلم همواره واسط جریان جاری تفکر و اندیشه است که می تواند چنان کند تا یک جامعه را به تحول و تعالی ببرد و از آن سو می تواند آن را به زوال و انحطاط سوق دهد.

قداست قلم به قدری است که خداوند سبحان و متعال به آن قسم یاد می کند و همین به ما نهیبی میزند تا در پاسداشت حرمت آن، عقاید و تفکرات ارزشمند را به رشته تحریر در آوریم تا هم قداست و ارزش معنوی آن را به درستی حفظ کنیم و هم مروج مهر، صدق، پاکی و نیکی در جامعه باشیم. بی تردید در این باب می توان گفت تنها راه ماندگاری و جریان سازی قلم است و بی گمان قدرت قلم را می توان برترین قدرت ها تلقی کرد.

از این رو فرا رسیدن ۱۴ تیرماه، روز گرامیداشت قلم را بر اهالی قلم و نویسندگان تبریک عرض نموده واز درگاه حق تعالی برای دارندگان و بهره گیرندگان این نعمت بزرگ الهی در هر جایگاه و مسئولیتی امانت داری و حفظ شأن و قداست آن را مسالت دارم.

احسان آهنگر سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

  • منبع خبر : دریافتی