پیام تبریک خانه هنرمندان به مناسبت گرامی‌داشت روز قلم
پیام تبریک خانه هنرمندان به مناسبت گرامی‌داشت روز قلم
پیام تبریک خانه هنرمندان ساری به مناسبت گرامی داشت روز قلم بدین شرح است.

به گزارش ندای تجن- پیام تبریک خانه هنرمندان ساری به مناسبت گرامی داشت روز قلم بدین شرح است.

در این روز فرخنده، قلم را و نوشتن را جشن می‌گیریم و هر آنکه را، که دستی در نوشتن و خلق کردن دارد، ارج می‌نهیم؛ چرا که قلم وسیله‌ای برای خلق کردن، و نوشتن، ابزاری برای ثبت تاریخ و فرهنگ است و خوشا به سعادت جامعه‌ای که این چنین ارزشی را برجسته و به پاس آن، تاریخی مشخص را در تقویم رسمی کشور ثبت کرده است. روز قلم بر اساتید فرهیخته اهل قلم و جامعه فرهنگی کشور مبارک باد