توسعه پایدار در چمستان
توسعه پایدار در چمستان

به گزارش ندای تجن -با ورود مهندس اسحاق تونی بر مسند شهرداری شهر چمستان، نوید توسعه علمی و پایدار را داد. شهردار چمستان در اولین مصاحبه خود در سال ۱۴۰۱ از تبیین برنامه های کاری خود را تشریح نمود و امروز ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ شاهد تثبیت این ادعا هستم زیرا حضور مدیران دوایر شهرداری و اعضای شورای […]

به گزارش ندای تجن -با ورود مهندس اسحاق تونی بر مسند شهرداری شهر چمستان، نوید توسعه علمی و پایدار را داد. شهردار چمستان در اولین مصاحبه خود در سال ۱۴۰۱ از تبیین برنامه های کاری خود را تشریح نمود و امروز ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ شاهد تثبیت این ادعا هستم زیرا حضور مدیران دوایر شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر چمستان در خصوص انتصاب دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ بوضوح اثبات مدعی تونی شهردار چمستان است.

لازم به ذکر است اسحاق تونی اساس کار خود را در تعامل و همکاری تمام زیرمجموعه خویش در کنار همراهی شورای اسلامی قرارداده است که اتفاقا از او یک شهردار مولف ساخته است. بزودی مشروح مصاحبه ایشان را منتشر خواهم نمود.

بهزاد مختاری