فیلم/نخستین موزه رنگرزی و هنرهای سنتی ومرکز رشد نوغانداری کشور در منطقه لفور سوادکوه شمالی ایجاد می‌شود
فیلم/نخستین موزه رنگرزی و هنرهای سنتی ومرکز رشد نوغانداری کشور در منطقه لفور سوادکوه شمالی ایجاد می‌شود
پیرفلک با اشاره به ثبت ملی روستای بورخانی لفور به عنوان مرکز فن‌آوری ومهارت های نوغانداری وابریشم کشی وابریشم بافی رسید است، افزود: ایجاد چنین موزه ای موجب تشویق و ترغیب خانواده ها وایجاد در آمد پایدار و همچنین جذب گردشگر خواهد شد.

به گزارش ندای تجن- علی پیرفلک ، فرماندار سوادکوه شمالی در بازدید از ساختمان صنایع دستی منطقه لفور به خبرگزاری صداوسیما گفت: با توجه به سابقه رنگ ریزی و هنرهای سنتی چون گلیم و جاجیم وقدمت درازمدت پرورش کرم ابریشم در این منطقه با موافقت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی اولین موزه رنگرزی وهنرهای سنتی ومرکزرشدنوغانداری کشور در ساختمان صنایع دستی لفور بزودی پس تعمیرات جزیی فعالیت خودرا آغاز می نماید .

پیرفلک با اشاره به ثبت ملی روستای بورخانی لفور به عنوان مرکز فن‌آوری ومهارت های نوغانداری وابریشم کشی وابریشم بافی رسید است، افزود: ایجاد چنین موزه ای موجب تشویق و ترغیب خانواده ها وایجاد در آمد پایدار و همچنین جذب گردشگر خواهد شد.