فیلم/گزارشی از ساماندهی سواحل مازندران/بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری پای کار بیاید
فیلم/گزارشی از ساماندهی سواحل مازندران/بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری پای کار بیاید

به گزارش ندای تجن- گزارشی از ساماندهی سواحل استان و آزادسازی آن از استانداری مازندران به دست ما رسید. در این گزارش استاندار مازندران از بخش خصوصی خواسته است تا برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی پای کار بیایند. سیدمحمودحسینی پور خواستار توجه بیشتر به ساماندهی سواحل شد. گزارش مشروح را در فیلم زیر ببینید:

به گزارش ندای تجن- گزارشی از ساماندهی سواحل استان و آزادسازی آن از استانداری مازندران به دست ما رسید.

در این گزارش استاندار مازندران از بخش خصوصی خواسته است تا برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی پای کار بیایند.

سیدمحمودحسینی پور خواستار توجه بیشتر به ساماندهی سواحل شد.

گزارش مشروح را در فیلم زیر ببینید: