تاملی به گزارش‌ها و عملکرد رؤسای شهرستان سوادکوه در جلسه فرمانداری
تاملی به گزارش‌ها و عملکرد رؤسای شهرستان سوادکوه در جلسه فرمانداری
یکی از دغدغه‌ای که مسئولان برای حل مشکلات عنوان می‌کنند بحث اعتبارات است که به‌مراتب می‌توان از تمامی عوامل زمینه‌سازی که شرایط بهتری را فراهم کند استفاده شود.

ندای تجن- جلسات فرمانداری در شهرستان سوادکوه هر چند وقت یک‌بار با دعوت حضور مسئولین و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

زمانی که مشکلی در سطح شهرستان است و مدیر و مسئولی پیگیر قطعاً با زمان و فرصتی که داده می‌شود  می‌توان در پیش‌بردن اهداف و راهکارهایی که برای حل یک مسئله نیاز است تلاش کرد   چرا که مردم در سطح شهرستان با مسائلی که در خبرها و فضای مجازی یک رسانه رسمی مطرح می‌شوند دچار مشکل هستند.

یکی از دغدغه‌ای که مسئولان برای حل مشکلات عنوان می‌کنند بحث اعتبارات است که به‌مراتب می‌توان از تمامی عوامل زمینه‌سازی که شرایط بهتری را فراهم کند استفاده شود.

زمان در حال گذر است وما باید جوابگوی مسائل شهر و روستا و مردم باشیم، نظم در سر ساعت حضور مسئولین در جلسه شورای اداری شهرستان قابل ارزش است. مطالبه‌گری فرماندار شهرستان برای رسیدن به خواسته مردمی نیاز به هماهنگی و انسجامی است که برای پیشرفت کار شکل می‌گیرد تا نتیجه و خروجی این گزارش‌ها به چشم آید.

امید داریم روزبه‌روز با گزارش، خبرهای رسانه‌های مختلف که در سطح شهرستان فعالیت دارند، گزارش‌ها مردمی شرایط ایده‌آل‌تری رقم زده شود. وبا رسیدن به انتخابات تحولات بیشتری برای شهرستان سوادکوه انجام شود.

ما همیشه با عملکردمان مورداعتماد و اطمینان مردم هستیم امانت‌دار خوبی باشیم.

سیده زینت موسوی پور