فیلم/مسابقات لیگ کشتی نوجوانان مازندران در نور/شیرهای مازنی با هم رقابت می‌کنند
فیلم/مسابقات لیگ کشتی نوجوانان مازندران در نور/شیرهای مازنی با هم رقابت می‌کنند

به گزارش ندای تجن- مسابقات لیگ کشتی نوجوانان مازندران در شهرستان نور در حال برگزاری است . همکار ما بهزادمختاری گزارشی از دست اندرکاران برگزاری این دوره از مسابقات تهیه کرده است که در فیلم زیر می توانید ببینید:

به گزارش ندای تجن- مسابقات لیگ کشتی نوجوانان مازندران در شهرستان نور در حال برگزاری است .

همکار ما بهزادمختاری گزارشی از دست اندرکاران برگزاری این دوره از مسابقات تهیه کرده است که در فیلم زیر می توانید ببینید: