ثبت تجربه همکار آبفا مازندران در زمینه پروژه های اجرایی حوزه انرژی و کنترل از راه دور در سامانه مدیریت دانش
ثبت تجربه همکار آبفا مازندران در زمینه پروژه های اجرایی حوزه انرژی و کنترل از راه دور در سامانه مدیریت دانش
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا مازندران گفت: تجربه همکار آبفا مازندران در زمینه پروژه های اجرایی حوزه انرژی و کنترل از راه دور در افزایش راندمان و عملکرد تاسیسات امور آبفا بهشهر در سامانه مدیریت دانش ثبت و ذخیره شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران ؛ لطف ا… لورایی در گفتگویی اظهار داشت: تجربه مهندس محمدی فر همکار امور آبفا بهشهر در زمینه پروژه های اجرایی حوزه انرژی و کنترل از راه دور که موجب افزایش بهره وری و صرفه جویی ریالی قابل توجه برای شرکت شده است توسط گروه تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت دانش شرکت آب و فاضلاب مازندران ثبت و ذخیره شد.

وی با اشاره به نقش موثر مدیریت دانش در افزایش بهره وری، ایجاد انگیزه، احصاء تجرببات و دانش سازمانی، از حسن آغاز برنامه های ثبتی در سامانه مدیریت دانش شرکت ابراز خرسندی کرد و گفت: برنامه ریزیهای لازم برای استفاده از توان بالقوه تجربی و ورزشی همکاران در ستاد و امورات صورت گرفته است.