بازداشت فرد هتاک به سبب ترویج خشونت
بازداشت فرد هتاک به سبب ترویج خشونت

به گزارش ندای تجن- رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب از دستگیری فرد هتاک به حافظان امنیت و ترویج دهنده‌ی خشونت در جامعه خبر داد. به دنبال انتشار کلیپ از فردی به هویت محمد صادقی آهنگر که در آن به صورت آشکار به ترویج خشونت و فحاشی علیه حافظان نظم و امنیت جامعه پرداخته بود؛ […]

به گزارش ندای تجن- رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب از دستگیری فرد هتاک به حافظان امنیت و ترویج دهنده‌ی خشونت در جامعه خبر داد.

به دنبال انتشار کلیپ از فردی به هویت محمد صادقی آهنگر که در آن به صورت آشکار به ترویج خشونت و فحاشی علیه حافظان نظم و امنیت جامعه پرداخته بود؛ ماموران سازمان اطلاعات فاتب پس از بررسی موضوع و هماهنگی با مرجع قضایی فرد ترویج دهنده‌ی خشونت در جامعه را شناسایی و بازداشت نمودند.

نامبرده جهت سیر مراحل قضایی به مرجع قانونی تحویل داده شد.