رادمرد نامیرا
رادمرد نامیرا

به گزارش ندای تجن- هنوز عطر حضورت در کوچه های شهر به مشام می‌رسد و نگاه مهربانت از آسمان یاریگر ما است یک سال در سووشون هجرانت، چشمان ما بارانی است و خاطرات را مرور می کنیم تا درس ادب و صبوری بیاموزیم… استاد باورم ناید این غروب رفتنت را… عجب صبری داشتی، ستودنی و […]

به گزارش ندای تجن- هنوز عطر حضورت در کوچه های شهر به مشام می‌رسد و نگاه مهربانت از آسمان یاریگر ما است یک سال در سووشون هجرانت، چشمان ما بارانی است و خاطرات را مرور می کنیم تا درس ادب و صبوری بیاموزیم…

استاد باورم ناید این غروب رفتنت را… عجب صبری داشتی، ستودنی و پندآموز… زخمه ها به جان خریدی تا زخمی بر دل ما ننشیند…

هنر نمایشی شهرستان نور هنوز وامدار کارهای زیربنایی تو است که ساختاری جاودان پدیدآوردی…

استاد سیصدو شصت و پنج مردنگی به هجرانت روشن کردی تا همچنان تاریکی جهل را به دانایی خویش برای ما نورانی کنی…

من درد ترا زدست آسان ندهم دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست بیادگار دردی دارم کان درد بصد هزار درمان ندهم برای ما شاگردانت همیشه جاری و نامیرا هستی…

اولین سالگرد هجران رادمرد نامیرا، زنده یاد استاد ریحان عزتی بر اهالی هنر و خانواده ارجمندش تعزیت و تسلیت باد. بهزاد مختاری