فیلم/عیادت تلفنی استاندار مازندران از سعید منصوری؛ صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری آوای خزر
فیلم/عیادت تلفنی استاندار مازندران از سعید منصوری؛ صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری آوای خزر
استاندار مازندران همچنین تاکید کرد: هرگونه نیاز و کمک در راستای درمان ایشان مساعدت گردد تا هرچه زودتر روند بهبودی این خبرنگار فعال استان تسریع شود.

به گزارش ندای تجن- سعید منصوری؛ خبرنگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آوای خزر؛ اخیراً به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

استاندار مازندران در پی اطلاع از وضعیت منصوری در تماسی تلفنی؛ از شرایط وی و روند درمان مدیر مسئول پایگاه خبری آوای خزر جویا شد.

استاندار مازندران همچنین تاکید کرد: هرگونه نیاز و کمک در راستای درمان ایشان مساعدت گردد تا هرچه زودتر روند بهبودی این خبرنگار فعال استان تسریع شود.