فیلم/اجرای طرح امنیت محله محور در نور
فیلم/اجرای طرح امنیت محله محور در نور

به گزارش ندای تجن- طرح امنیت محله محور در شهرستان نور برگزار شد. این کلیپ از طرف فرماندهی انتظامی درباره اجرای طرح برای ما ارسال شده است.

به گزارش ندای تجن- طرح امنیت محله محور در شهرستان نور برگزار شد.

این کلیپ از طرف فرماندهی انتظامی درباره اجرای طرح برای ما ارسال شده است.