نخستین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب، سخن گفتن از روی علم، آگاهی و اطلاع است
نخستین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب، سخن گفتن از روی علم، آگاهی و اطلاع است
جلسه هماهنگی اعضای هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران در مازندران با رویکرد آموزشی به ریاست سید علی حسینی، نماینده انجمن روابط عمومی ایران در مازندران و با حضور سایر اعضاء به میزبانی شرکت نفت شهرستان نور برگزار شد.

به گزارش ندای تجن-در ابتدای جلسه حسینی با بیان اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است گفت: موفقیت سازمان‌ها، ادارات و دوامشان به عملکرد روابط عمومی وابسته است.

وی در ادامه پس از معرفی اعضا، اهداف انجمن را بیان کرد و افزود: از مهمترین اهداف نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در مازندران می توان به افزایش ارتقا سطح روابط عمومی در استان، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی، تعامل بین مدیران دستگاه های اجرایی و روابط عمومی و بهبود ارتباط بین روابط عمومی ها و اصحاب رسانه اشاره کرد.

سپس رحیم محمدی رئیس شرکت نفت شهرستان نور و همچنین مسئول آموزشی نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در مازندران با اشاره به جایگاه بی بدیل روابط عمومی ها در دنیای امروز خاطر نشان کرد: نباید به روابط عمومی به عنوان یک ابزار نگاه کرد بلکه آن را باید به صورت یک هویت دید چرا که بازخورد عملکرد سازمان هادر گرو عملکرد هوشمندانه روابط عمومی ها خواهد بود و یک روابط عمومی موفق فردی خواهد بود که از گلوگاه آموزشی رد شده باشد.

در پایان محمدی در خصوص برنامه ها و اهداف آموزشی این انجمن در آینده مطالبی بیان کرد.

  • منبع خبر : انجمن روابط عمومی مازندران