همایش بزرگ پزشکان با هدف تعامل بیشتر پزشکان و کادر درمان برگزار شد
همایش بزرگ پزشکان با هدف تعامل بیشتر پزشکان و کادر درمان برگزار شد
در این همایش فرصتی دست داد تا به نوعی کادر پزشکی بیمارستان فوق تخصصی شمال با عقد قراردادهایی با پزشکان حاذق و مجرب جدید به عنوان پزشکان آنکال و مقیم به توافق برسد، تا در نهایت خدمات درمانی در بیمارستان شمال بیش از پیش تقویت شود .و مراجعین بهترین خدمات را در یک بیمارستان نمونه خصوصی دریافت کنند.

به گزارش ندای تجن- مهندس صابری مدیر عامل گروه پزشکی آمل در حاشیه برگزاری همایش پزشکان عنوان کرد: هیات مدیره گروه پزشکی آمل مصوب کرده بود تا بتوانیم برنامه‌ای را برای تجلیل از پرشکانی که در طول سالهای اخیر زحمات زیادی می‌کشیدند و بیماران کرونایی را درمان می‌ کردند و همچنین از پزشکان و پرستاران بیمارستان شمال و پزشکانی که در سطح شهرستان آمل فعالیت می‌کنند تقدیر و تشکر شود و این فرصت هم پیش آمد از پزشکان پیشکسوت نیز تقدیر شود.

صابری افزود: پزشکان زیادی علیرغم اینکه سر کار هستند و در شیفت پزشکی اوقات می گذرانند، عده زیادی نیز اینجا حضور داشتند و خداروشکر توانستیم قدرشناسیمان را نشان دهیم.

مدیر عامل گروه پزشکی اذعان داشت : در این همایش فرصتی دست داد تا به نوعی کادر پزشکی بیمارستان فوق تخصصی شمال با عقد قراردادهایی با پزشکان حاذق و مجرب جدید به عنوان پزشکان آنکال و مقیم به توافق برسد، تا در نهایت خدمات درمانی در بیمارستان شمال بیش از پیش تقویت شود .و مراجعین بهترین خدمات را در یک بیمارستان نمونه خصوصی دریافت کنند.

تلاش ما بر این است تا با ایجاد فرصت دسترسی مناسب بیماران رنج سفر به شهرهای اطراف خصوصا تهران را کم کنیم و در همین شهر آملی ها و سایر مازندرانی ها هر نوع خدمت پزشکی را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب دریافت نمایند.