عضویت یک مازندرانی در شورای مرکزی صنفی دانشگاه‌های کشور
عضویت یک مازندرانی در شورای مرکزی صنفی دانشگاه‌های کشور

به گزارش ندای تجن- در دومین مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور که 29 تیر در دانشگاه تهران برگزار شد ایرج نیازآذری عضو شورای صنفی دانشگاه مازندران با کسب 40 رای به عنوان نفر پنجم عضو شورای مرکزی صنفی دانشگاه های کشور شد.‌

به گزارش ندای تجن- در دومین مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور که 29 تیر در دانشگاه تهران برگزار شد ایرج نیازآذری عضو شورای صنفی دانشگاه مازندران با کسب 40 رای به عنوان نفر پنجم عضو شورای مرکزی صنفی دانشگاه های کشور شد.‌

  • منبع خبر : دریافتی