فیلم/عزاداری در شهرستان نور
فیلم/عزاداری در شهرستان نور

به گزارش ندای تجن- بهزاد مختاری و حسین بهرام نیا از شهرستان نور گزارشی درباره ایام محرم برای ما ارسال کردند که با هم می بینیم:

به گزارش ندای تجن- بهزاد مختاری و حسین بهرام نیا از شهرستان نور گزارشی درباره ایام محرم برای ما ارسال کردند که با هم می بینیم: