محرم ماه حج اندیشه/ ۲
محرم ماه حج اندیشه/ ۲

ندای تجن- حسین بن علی ع در زمانی به امامت رسید که تشکیک و تحریف، ظلم و بدعت در دین رواج یافته بود. از سوی دیگر مفاد صلحنامه امام حسن( ع )با معاویه اجرایی نشد و معاویه به توافقات خود عمل ننمود. یزید خلیفه ناصالح به دنبال گرفتن بیعت از اباعبدالله الحسین (ع) بود با […]

ندای تجن- حسین بن علی ع در زمانی به امامت رسید که تشکیک و تحریف، ظلم و بدعت در دین رواج یافته بود.

از سوی دیگر مفاد صلحنامه امام حسن( ع )با معاویه اجرایی نشد و معاویه به توافقات خود عمل ننمود. یزید خلیفه ناصالح به دنبال گرفتن بیعت از اباعبدالله الحسین (ع) بود با هزار ترفند تلاش می کرد ایشان را وادار به بیعت نماید تاجایی طرح ترور امام حسین( ع )را در مکه برنامه ریزی کرده بود.

حرکت امام حسین(علیه السّلام) از مکه در ایام حج به علت تصمیم بنی امیه بر شهادت آن حضرت و شکستن حرمت مکه بوده است. و از یکسو طومار مردم کوفه برای امام حسین ع جهت هجرت به کوفه و زعامت مردم ایشان را برای افشای ماهیت پلید یزید و ترویج درست اسلام رهسپار کوفه نمود.

اولین منزل که امام وارد شد تنعیم است که این مکان دو فرسخی مسجد الحرام خارج از حرم مکه قرار دارد. منزل بعدی صفاح است که در این منزل حضرت با فرزدق شاعر ملاقات می‌کند.منزل بعدی منزل ذات عرق است که اباعبدلله (ع) در ذات عرق با بشر بن غالب اسدی ملاقات می‌کند.

ذات عِرق، محل احرام بستنِ عراقیها برای حج است. آنجا مرز بین نجد و تهامه است. و گفته شده: عِرق کوهی است در راه مکه که ذات عِرق بخشی از آن است.

ادامه دارد