انتصابات جدید درنهاد رهبری دانشگاه های استان مازندران / انتظارات و مطالبات
انتصابات جدید درنهاد رهبری دانشگاه های استان مازندران / انتظارات و مطالبات
با تاکید بر اهمیت خود انتقادی سازمانی و نظر به اتفاقات سال گذشته بازنگری دربرنامه ها ، رویکردها و ماموریت های نهاد مذکور وبازآرایی ساختاری در جهت اعتمادسازی و جذب حداکثری، تحکیم هویت های سیاسی، فرهنگی و معرفتی بخصوص صیانت از آزاد فکری وآزاد اندیشی در جهت تعمیق اندیشه های داهیانه امامین انقلاب مطلوب نظر خواهد بود.

درآخرین روز تیر۱۴۰۲و در دانشگاه مازندران با حضور حجه الاسلام دکتر رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور، مسوولان دفتر نهاد نمایندگی رهبری سه دانشگاه دولتی مازندران ، صنعتی نوشیروانی بابل و علوم کشاورزی ساری بصورت همزمان معارفه شدند.‌
اگرچه آیین معارفه بخاطر تعطیلی تابستانه دانشگاه پر شور نبود اما نمی توان در ساحت علمی و فرهنگی استان و اهمیت دانشگاه ها در صورت بندی ها و ترتیبات منطقه ای این رویداد مهم را نادیده گرفت.
با تقدیر از خدمات مسولان گذشته و آرزوی توفیق الهی برای مسوولان جدید نهاد رهبری در دانشگاه های استان اما انتظار می رود این مجموعه مهم بدلیل انتساب به رهبری معظم موجد تحول فکری و فرهنگی اساسی در دانشگاه های استان گردند.
اولین آشنایی نگارنده با نهاد به دیدار سال ۱۳۷۰ با اندیشمند موفق دیارعلویان و طبرستان آیت الله شهید عباسعلی سلیمانی رضون الله برمی گردد که در ادامه با شاگردی و همکاری اعزه دیگر همراه بود.
به عنوان یک فعال فرهنگی و صنفی از نهاد رهبری انتظار دارم که در ساحت مقدس دانشگاه پناهگاه و پایگاه همه اقشار دانشگاهی بوده و شان پدرانه برای همه سلائق و طیف ها داشته باشد.
اگر چه نهاد رهبری در امور داخلی دانشگاه ها دخالت مستقیم ندارد اما حضور مسوول نهاد در ارکان مختلف سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه توقعات و انتظارات زیادی برای جامعه دانشگاهی بوجود آورده و ایضا مسوولیت های خطیری متوجه این نهاد نموده است.‌
بدون تردید سهم و مسوولیت نهاد رهبری در اقدامات و دستاورد ها ی علمی و فرهنگی و معرفتی یا عدم توفیقات گفتمانی و اجرایی قابل کتمان نیست لذا نهاد رهبری علیرغم همه موانع یا عوامل، چون پذیرفته است در دانشگاه استقرار رسمی طبق قانون داشته باشد شایسته است در مناسبات دانشگاهی شفاف تر و جدی تر ورود نماید و بطور مشخص و مستمر مواضع خود را پیرامون مجموعه اقدامات دانشگاه ها تبیین وتشریح کند.
در پایان این سطور با تاکید بر اهمیت خود انتقادی سازمانی و نظر به اتفاقات سال گذشته بازنگری دربرنامه ها ، رویکردها و ماموریت های نهاد مذکور وبازآرایی ساختاری در جهت اعتمادسازی و جذب حداکثری، تحکیم هویت های سیاسی، فرهنگی و معرفتی بخصوص صیانت از آزاد فکری وآزاد اندیشی در جهت تعمیق اندیشه های داهیانه امامین انقلاب مطلوب نظر خواهد بود.
✅ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگار و کارشناس فرهنگی دانشگاه مازندران