محرم ماه حج اندیشه/ ۵
محرم ماه حج اندیشه/ ۵
آری حسینی رفتن خود یک حماسه است اما زینبی زندگی کردن خیلی سخت و طاقت فرسا است. یاران ماندند تا ظهر عاشورا را رقم بزنند و سند آزادی و عدالت را با خون خویش امضاء کنند و مکتب آزادی‌خواهی را تا مانایی تاریخ رقم زنند و سنگ محک انسانیت در برابر ظالمیت باشند.

ندای تجن- السلام علیک بالمعرفت الحسین( ع) و السلام علی اندیشه الحسین( ع )شب تاسوعا است و عزاداران حسینی در مساجد، تکایا، حسینیه ها و … به خطابه و مرثیه گوش فرا می دهند و سینه زنان، زنجیرزنان ارادت قلبی خود را به آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش نشان می دهند.

در نوشتارهای قبلی اشاره به نقش اندیشه عاشورا و تفکر ثاراللهی امام حسین ع نمودم. از علت خروج حضرت و تنویر افکار عمومی در منازلی که ایشان از آنجا عبور می کردند تا مقابله دین در برابر دینی و نهایتا جهالت دینی، نمودم. امشب می خواهم از اطاعت صحبت کنم، اطاعت اصحاب از ولی امر و امام خویش، در این شب مولایم فرمود چراغ‌ها را خاموش کنید تا هرکس به هر دلیلی که نمی تواند بماند، برگردد زیرا آنانی که می مانند مردان شهید می شوند و زنان اسیر می شوند.

انتخاب منطق دل با منطق سر در این شب عجیب معنا گرفت و تابلویی باشکوه از اطاعت خلق کرد، تابلویی که همه ایثار و حماسه را نمایان می سازد و مرز شک و یقین را ترسیم می کند. براستی آنانی که ماندند حسینی رفتار کردند و آنانی که اسیر شدند یک تاریخ زینب س شدند.

آری حسینی رفتن خود یک حماسه است اما زینبی زندگی کردن خیلی سخت و طاقت فرسا است. یاران ماندند تا ظهر عاشورا را رقم بزنند و سند آزادی و عدالت را با خون خویش امضاء کنند و مکتب آزادی‌خواهی را تا مانایی تاریخ رقم زنند و سنگ محک انسانیت در برابر ظالمیت باشند.

ادامه دارد

بهزاد مختاری