فیلم/بیان نحوه برگزاری اربعین حسینی از زبان استاندار مازندران
فیلم/بیان نحوه برگزاری اربعین حسینی از زبان استاندار مازندران

به گزارش ندای تجن- صداوسیمای مازندران گفت‌و گویی پیرامون چگونگی برگزاری اربعین حسینی با استاندار مازندران تهیه کرده است که در فیلم زیر می بینید:

به گزارش ندای تجن- صداوسیمای مازندران گفت‌و گویی پیرامون چگونگی برگزاری اربعین حسینی با استاندار مازندران تهیه کرده است که در فیلم زیر می بینید: