تدابیر لازم برای تامین نان، مرغ و سوخت جایگاه‌ها در تعطیلات روزهای چهارشنبه و پنج شنبه اتخاذ شد
تدابیر لازم برای تامین نان، مرغ و سوخت جایگاه‌ها در تعطیلات روزهای چهارشنبه و پنج شنبه اتخاذ شد
همچنین طبق تاکید و دستور استاندار و تصمیم کمیته اقدام مشترک تشدید طرح بازرسیها و برخورد سریع و قاطع به بازرسان صمت و جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی و فرمانداران استان ابلاغ گردید.

حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، گفت: باتوجه به تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه توسط هیات دولت و احتمال حضور مسافران در استان، تامین ۱۸ کیسه آرد فوق العاده، پیش بینی توزیع روزانه ۷۰۰ تن مرغ- پیش بینی تامین سوخت مکفی در پمپهای بنزین و cNG ها انجام شد. ‎

حسن خیریانپور در کمیته اقدام مشترک اعلام کرد: باتوجه به تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه توسط هیات دولت و احتمال حضور مسافران در استان مازندران جهت رفاه مردم عزیز تامین میزان ۱۸ هزار کیسه آرد فوق العاده برای نانوایی ها وبرقراری نانوایی های کشیک- پیش بینی توزیع روزانه ۷۰۰ تن مرغ- پیش بینی تامین سوخت مکفی در پمپهای بنزین و cNG ها هماهنگی و انجام شد.

همچنین طبق تاکید و دستور استاندار و تصمیم کمیته اقدام مشترک تشدید طرح بازرسیها و برخورد سریع و قاطع به بازرسان صمت و جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی و فرمانداران استان ابلاغ گردید.