جذب بیش از 4هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌‌جمهور در مازندران
جذب بیش از 4هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌‌جمهور در مازندران
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران در ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گفت: تاكنون چهار هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات سفر رئيس جمهور به استان جذب شده است


به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران دكترفتح الله پور بعداز ظهر شنبه در ششمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان مازندران با اشاره به دستور جلسه اظهار داشت: پيگيري مصوبات سفر رياست جمهوري يكي از بندهاي اين جلسه است و در سفر ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۷۶ مصوبه با اعتبار ۱۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان در استان مصوب شد و اين مصوبات بايد توسط ۴۵ دستگاه اجرايي عملياتي شود.
وي با اظهار اينكه اين اعتبارات بايد طي ۳ سال جذب و عملياتي شود، گفت: تقريباً نيمي از اعتبارات در نظر گرفته شده از منابع بودجه عمومي است و ۵۰ درصد از منابع نيز داخلي و اموال مازاد خواهد بود بود.


وي گفت: حدود چهار هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات سفر رئيس جمهور به استان تخصيص يافته و بيشتر اين اعتبارات از محل بودجه عمومي بوده است. 
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان  با عنوان اينكه از بخش منابع داخلي و فروش اموال توفيقات چنداني در جذب اعتبارات نداشتيم، تصريح كرد: اين بخش نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مازندران با بيان اينكه بيشترين اعتبارات تخصيص يافته مربوط به وزارت نيرو است، ادامه داد: اين اعتبارات مربوط به شركت‌هاي آب منطقه‌اي و آب و فاضلاب است. وي راه و شهرسازي، بهداشت و درمان، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش را از ديگر دستگاه‌هايي ذكر كرد كه بيشترين اعتبارات جذب شده را به خود اختصاص داده‌اند. 


وي با اظهار اينكه در سرجمع ۲۷.۵ درصد اعتبارات سفر رياست جمهوري تخصيص يافته است، گفت: اگر مجموعه اعتبارات عمومي را احتساب كنيم بيش از ۴۰ درصد اعتبار سفر رياست جمهوري جذب شده است.