فیلم/گفت‌و گو با فرماندار نور
فیلم/گفت‌و گو با فرماندار نور

به گزارش ندای تجن- بهزادمختاری از همکاران ما گفت و گویی با بیژن پولادی فرماندار نور انجام داده است که می توانید ببینید:

به گزارش ندای تجن- بهزادمختاری از همکاران ما گفت و گویی با بیژن پولادی فرماندار نور انجام داده است که می توانید ببینید: