فیلم/تکلیف چهارشنبه بازار تا کی مشخص می‌شود؟
فیلم/تکلیف چهارشنبه بازار تا کی مشخص می‌شود؟

به گزارش ندای تجن- پولادی ، فرماندار نور در این فیلم درباره وضعیت چهارشنبه بازار نور توضیح می دهد. گزارش: بهزادمختاری

به گزارش ندای تجن- پولادی ، فرماندار نور در این فیلم درباره وضعیت چهارشنبه بازار نور توضیح می دهد.

گزارش: بهزادمختاری