نقش 39 واحد آبزی‌پروری در بخش ماهیان خاویاری در کشور/پیگیر مطالبات آبزی‌پروران درباره اجاره بستر و آب‌بها هستیم
نقش 39 واحد آبزی‌پروری در بخش ماهیان خاویاری در کشور/پیگیر مطالبات آبزی‌پروران درباره اجاره بستر و آب‌بها هستیم

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومي شیلات مازندران، صبح امروز چهارشنبه ۱۸مرداد ماه تعدادی از آبزی پروران بخش ماهیان خاویاری استان مازندران در دفتر قاسم کریم زاده مدیرکل شیلات استان مازندران حضور یافته و در یک نشست هم اندیشی موضوعات مهم حوزه فعالیتی پرورش دهندگان ماهیا خاویاری را مورد بررسی قرار دادند. […]

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومي شیلات مازندران، صبح امروز چهارشنبه ۱۸مرداد ماه تعدادی از آبزی پروران بخش ماهیان خاویاری استان مازندران در دفتر قاسم کریم زاده مدیرکل شیلات استان مازندران حضور یافته و در یک نشست هم اندیشی موضوعات مهم حوزه فعالیتی پرورش دهندگان ماهیا خاویاری را مورد بررسی قرار دادند.

دراین دیدار مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه تعداد ۳۹ واحد آبزی پروری دربخش ماهیان خاویاری نقش مهمی در تولید گوشت ماهیان خاویاری و خاویار پرورشی و صادرات آن دارند تاکید نمود:

آبزی پروران استان بویژه تشکل‌های خاویاری مطالباتی در خصوص اجاره بستر و آب بها دارند که به جدی این موضوع در سطح ملی و استانی در حال پیگیری است که امیدواریم با حمایت از این قشر زحمت‌کش تولید و اشتغال بتوانیم زمینه تولید و سرمایه گذاری بیشتری در سطح استان را فراهم نمائیم.