تيلر كشاورزي جان یک کشاورز ساروی را گرفت
تيلر كشاورزي جان یک کشاورز ساروی را گرفت
یک كشاورز اهل روستای اطراف ساری در اثر حادثه اي هنگام كار كردن با دستگاه كشاورزي تيلر جان خود را از دست داد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران ، دکتر علی عباسی افزود : این مرد 77 ساله و متاهل در یکی از روستاهای شهرستان ساری در اثر این حادثه جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران با تاكيد بر رعايت موارد ايمني در بهره برداري از دستگاه هاي كشاورزي، به كاربران اين گونه وسايل توصيه كرد؛ از افراد ماهر و فني به عنوان راننده اين ادوات بهره برداري شود تا شاهد حوادث تلخ در اين زمينه نباشيم.