بیش از یک میلیون لیتر در آب خام مصرفی واحدهای بخار در شبانه روز صرفه جویی شد
بیش از یک میلیون لیتر در آب خام مصرفی واحدهای بخار در شبانه روز صرفه جویی شد
مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا از افزایش تولید و رفع مشکل تأمین آب مصرفی واحدهای بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با صرفه جویی بیش از یک میلیون لیتر در شبانه روز خبر داد.

 ندای تجن- نوراله ادبی فیروزجائی با اعلام این خبر افزود: در روزهای آغازین اوج مصرف از ابتدا تا دهم خرداد متوسط سطح آب تانک ذخیره واحدهای بخار به 40 درصد و سطح آب استخر تصفیه خانه به زیر 20 درصد یعنی پایین تر از حد نرمال خروج پمپهای تغذیه کننده کاهش یافته بود، همچنین میکسبدهای(حذف کننده یونهای آب) تصفیه خانه بین راهی نیز به مرز احیا(بازیابی) نزدیک شده بودند و از دهم تا شانزدهم خرداد، 6 میکسبد از مرز کارکرد نرمال (چهارصد ساعت) عبور نمود، از طرفی تولید سیستم تصفیه آب (BWRO) هم سیر نزولی داشت و تولید آن به 72 تن در ساعت رسید. با ادامه این وضعیت قدر مسلم حفظ پایداری همه واحدها غیر ممکن بود و حداقل یکی از واحدها می بایست از مدار خارج میشد و از طرفی شرایط برای اعمال تغییرات اساسی در انجام فعالیتها و بازیابی رزین به دلیل نیاز به خروج خط تصفیه خانه مهیا نبود. 

 وی در ادامه اهم چالشهای موجود در این بخش را برشمرد و گفت: از مهمترین دلایل ایجاد بحران می توان به افزایش یونهای محلول در آب ورودی، افزایش هدایت الکتریکی آب، کاهش کارکرد ستونهای تعویض یونی تصفیه خانه، افزایش تعداد احیاء و افزایش مصرف سود، اسید و آب مقطر جهت احیاء اشاره کرد که منجر به کاهش تولید برق در پیک مصرف تابستان میشد. 

 علاوه بر افزایش تعداد احیاء و مصرف بالای آب دمین احیاء تصفیه خانه، موجب کاهش شدید راندمان تصفیهخانه شده بود. به نحوی که در دهه اول خرداد ماه راندمان تصفیهخانه به 60 درصد کاهش یافت و با احتساب احیاء تصفیه خانه بین راهی( cpp ) راندمان تولید آب دمین نیز به کمتر از 58 درصد رسیده بود.

ادبی سپس به تشریح فعالیتهای صورت گرفته جهت برون رفت از بحران پرداخت و افزود: برای رفع مشکل کمبود آب مقطر و آب خام مصرفی واحدهای بخار می بایست چاره اندیشی و اقدام عاجلی صورت میگرفت، لذا طبق برآیند جلسات تخصصی، مقرر شد با پیشنهاد ابتکاری و خلاقانه یاسر وصلهکار از کارشناسان شیمی بخار، تیمی از همکاران مجموعه شیمی به سرپرستی امیرعزیزی مدیر امور شیمی بخار و وصله کار مجری پروژه، با اعمال تغییراتی در فرایند انجام کار، اقداماتی را در راستای کاهش کنداکتویته (هدایت الکتریکی) آب ورودی به تصفیه خانه، تغییر روش احیاء رزینهای تعویض یونی، بازیافت پساب و افزایش راندمان تصفیه خانه انجام دهند که در نتیجه اقدامات صورت گرفته، سطح تانک ذخیره آب مقطر به حداکثر رسید. 

 مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا در پایان به نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد مذکور اشاره کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته که بدون هیچ هزینهای انجام شد، علاوه بر افزایش 45 درصدی کارکرد تصفیه خانه در آغاز ایام پیک مصرف تابستان، افزایش تولید و پایداری کامل واحدها، صرفه جویی بیش از یک میلیون لیتر آب خام مصرفی(800 هزار لیترآب مقطر یا دمین)، کاهش 4 هزار و پانصد کیلوگرم سود و اسید مصرفی و به تبع آن بیش از دوازده میلیارد ریال در شبانه روز صرفه جویی ریالی در برداشته است.