اجرای طرح بورسیه صنعتی برای دانشجویان برتر نو ورود به دانشگاه‌ها
اجرای طرح بورسیه صنعتی برای دانشجویان برتر نو ورود به دانشگاه‌ها
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد ملی نخبگان با همکاری دانشگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مازندران، با پرداخت حقوق و مزایا ۸۰ دانشجوی نو ورود رتبه‌های برتر کنکور را بورسیه صنعتی می‌کند.

ندای تجن- محمدآزاد بخت با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در سال جاری طرحی با عنوان بورسیه صنعتی را اجرا می‌کند، افزود: این طرح هم برای دانشجویان نو ورود و هم برای دانشجویانی که در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند، است.

وی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر برای دانشجویان نو ورود که از تاریخ یکشنبه 29 مردادماه تا 4 شهریور قصد انتخاب رشته را دارند به اجرا درمی‌آید، ادامه داد:  دانشجویان نو ورود با رتبه زیر 2 هزار می‌توانند در دفترچه کنکور قسمت بورسیه صنعتی را انتخاب کنند تا پس از بررسی و تأیید در واحدهای صنعتی مشغول به کار شوند.

آزادبخت با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان برای مازندران 80 سهمیه برای بورسیه صنعتی دارد که کارگروهی تشکیل دادیم و رشته‌ها به سازمان سنجش اعلام شد که در دفترچه کنکور هست، افزود: دانشگاه‌ها با اجرای این طرح می‌توانند دانشجویان نخبه را جذب کنند و واحدهای صنعتی نیز از نیروی کار مفید استفاده نمایند.

رئیس بنیاد نخبگان با بیان اینکه دانشجویان با شرکت در طرح بورسیه صنعتی در کنار دریافت حقوق می‌توانند پس از فارغ‌التحصیلی جذب واحد صنعتی شوند، گفت: دانشجویان می‌توانند مدت خدمت سربازی خود را در همان واحد صنعتی بگذرانند.

وی این فرصت را برای دانشجویان دارای رتبه برتر مفید ارزیابی کرد تا بتوانند از امکانات طرح بورسیه صنعتی استفاده کنند.