دولت مکلف به پرداخت ۵۰ درصد هزینه بیمه اجباری محصولات کشاورزی شد/افزایش سرمایه بانک کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان
دولت مکلف به پرداخت ۵۰ درصد هزینه بیمه اجباری محصولات کشاورزی شد/افزایش سرمایه بانک کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون مصوب کرد که سرمایه بانک کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان ۵ برابر افزایش یابد.

ندای تجن-محمد رشیدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی گفت: کمیسیون امروز در حوزه کشاورزی در زمینه ممنوعیت صادراتی سیاست های مهم و ارزشمندی را در حمایت از کشاورزان مدنظر قرار داد این کمیسیون مصوب کرد که ممنوعیت های صادراتی در حوزه کشاورزی براساس بحث الگوی کشت باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون،  دولت مکلف شد سرمایه بانک کشاورزی را تا 5 برابر افزایش دهد تا این بانک بتواند به کشاورزان تسهیلات لازم را ارائه دهد، بنابراین از این پس به نوعی سروکار کشاورزان در زمینه ارائه تسهیلات با بانک کشاورزی است و پیرو مصوبه کمیسیون، این بانک، بانک قدرتمندی در حمایت از کشاورزان قلمداد خواهد شد.

رشیدی با اشاره به ایجاد صندوقی برای حمایت های بیمه ای از کشاورزان تاکید کرد: کمیسیون مصوب کرد که صندوقی برای حمایت بیمه ای از کشاورزان ایجاد شود، پیرو این مصوبه محصولات کشاورزی بیمه اجباری تمام خطر شده که 50 درصد آن را دولت و 50 درصد دیگر سهم کشاورز خواهد شد./