فرماندار چالوس استعفا داد
فرماندار چالوس استعفا داد

ندای تجن- علی قاسمی، فرماندار شهرستان چالوس به دلایل شخصی از سمت خود استعفا داد . قاسمی پیش از این نیز بارها پیگیر استعفای خود بود، که مورد موافقت قرار نگرفت؛ لیکن این بار به دلیل پافشاری به دلایل شخصی، استاندار مازندران استعفای وی را پذیرفت. ‎

ندای تجن- علی قاسمی، فرماندار شهرستان چالوس به دلایل شخصی از سمت خود استعفا داد .

قاسمی پیش از این نیز بارها پیگیر استعفای خود بود، که مورد موافقت قرار نگرفت؛ لیکن این بار به دلیل پافشاری به دلایل شخصی، استاندار مازندران استعفای وی را پذیرفت. ‎

  • منبع خبر : استانداری