محمد یزدانی کارشناس اداره روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا تقدیر شد
محمد یزدانی کارشناس اداره روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا تقدیر شد
درآئین تجلیل از کارشناسان برتر حوزه اطلاع رسانی و خبر شرکتهای تابعه صنعت برق حرارتی کشور محمد یزدانی عبدی کارشناس اداره روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق نکا تقدیر شد.  

ندای تجن- در این مراسم که جمعی از کارشناسان ستاد و روابط عمومی های شرکتهای زیر مجموعه صنعت برق حرارتی کشور حضور داشتند، عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولیدنیروی برق حرارتی با اهدای لوح سپاس از تلاشها و فعالیتهای حوزه اطلاع رسانی کارشناسان منتخب از جمله محمد یزدانی عبدی کارشناس اداره روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا قدرداني نمود.

در بخشی از لوح اهدایی آمده است: حقیقت رسالت خطیر و سترگ خبرنگاری، آگاهی بخشی و افزودن اطلاعات صحیح و دقیق به افکار عمومی است تاراهگشای فردایی روشن و موجب اعتمادسازی و مشارکت هرچه بیشتر در مسیر توسعه و اعتلای کشور گردند و …