لغو انسداد کامل محور هراز /محور هراز به صورت تک لاین باز و تردد در آن جریان دارد
لغو انسداد کامل محور هراز /محور هراز به صورت تک لاین باز و تردد در آن جریان دارد

ندای تجن- سرهنگ جهان تاب رئیس پلیس راه مازندران با اعلام این خبر، افزود؛ برای رفاه حال شهروندان و رانندگان عزیز محور هراز که از روز گذشته قرار بود به مدت ۴۸ ساعت برای عملیات راهسازی به صورت کامل مسدود شود، لغو و به صورت تک لاین باز و تردد در آن جریان دارد.

ندای تجن- سرهنگ جهان تاب رئیس پلیس راه مازندران با اعلام این خبر، افزود؛ برای رفاه حال شهروندان و رانندگان عزیز محور هراز که از روز گذشته قرار بود به مدت ۴۸ ساعت برای عملیات راهسازی به صورت کامل مسدود شود، لغو و به صورت تک لاین باز و تردد در آن جریان دارد.