همکاری انجمن راهنمایان گردشگری با میراث فرهنگی استان در راستای معرفی میراث ملموس و ناملموس مازندران
همکاری انجمن راهنمایان گردشگری با میراث فرهنگی استان در راستای معرفی میراث ملموس و ناملموس مازندران
اعضای هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری طی نشستی با سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان برای ایفای نقش راهنمایان گردشگری در شناسایی میراث ملموس و ناملموس تاکید و جهت همکاری و تعامل فی مابین در جهت رفع موانع و مشکلات اعلام آمادگی نمودند.

ندای تجن- در ادامه بررسی مشکلات و درخواستهای اعضا انجمن راهنمایان در حوزه میراث ملموس و ناملموس مورد توجه قرار گرفت.
در نشست صمیمانه هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران با محسن باستانی سرپرست معاونت میراث اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استات در محل دفتر ایشان، ضمن طرح موضوعات مرتبط با میراث ملموس و  ناملموس و نقش راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران فرهنگی در تقویت و تبلیغ درست و حفظ میراث به یاد مانده از گذشتگان، موارد زیر به صورت اختصاصی مطرح شد:

-درخواست اعضا انجمن در خصوص اختصاص فضا بعنوان دفتر انجمن ترجیحا در مجاورت بافت سنتی در مرکز استان که به نوعی به مرکز اطلاع رسانی گردشگری و معرفی جاذبه ها و البته معرفی راهنمايان معتبر و رسمی تبدیل گردد.

-توانمند سازی و به کار گیری راهنمایان با۶ تخصص فرهنگی و زبانهای خارجی در اماکن تحت مدیریت و مالکیت میراث استان

-باز سازی اماکن میراثی و تاریخی خصوصا موزه ها جهت امکان استفاده و حضور گردشگران و بازدید کنندگان کم توان جسمی(امکان تردد ویلچر، افراد نابینا و کم بینا و…)

-ایجاد امکان تردد وسایل نقلیه مانند اتوبوس های حامل گردشگران در شهر، در جهت تسهیل حضور گردشگران در خانه های تاریخی و موزه ها و افزایش تعداد بازدیدها.

-معرفی حرفه ای میراث ناملموس از طریق اقامتگاهها، رستوران های سنتی و فروشگاههای صنایع دستی و سوغات