فیلم/گوشه‌ای از اقدامات اداره کل منابع طبیعی در غرب مازندران
فیلم/گوشه‌ای از اقدامات اداره کل منابع طبیعی در غرب مازندران

به گزارش ندای تجن- در فیلم زیر می توانید گوشه ای از اقدامات اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران -نوشهر را مشاهده کنید. در این فیلم از کاشت نهال تا آبیاری و مبارزه با آفات برای نگه داری و حفاظت از منابع طبیعی به تصویر کشیده شده است.

به گزارش ندای تجن- در فیلم زیر می توانید گوشه ای از اقدامات اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران -نوشهر را مشاهده کنید.

در این فیلم از کاشت نهال تا آبیاری و مبارزه با آفات برای نگه داری و حفاظت از منابع طبیعی به تصویر کشیده شده است.