تجلیل از فرماندار مرکز استان در جشنواره شهید رجایی
تجلیل از فرماندار مرکز استان در جشنواره شهید رجایی

ندای تجن-نوزدهمین جشنواره شهید رجایی مازندران با معرفی دستگاه های برتر خدمات رسان در بخش های عمومی و تخصصی برگزار شد. در آیین تجلیل از دستگاه های برتر مازندران در جشنواره شهید رجایی که امروز سه‌شنبه ۷ شهریور در محل سالن مدیریت و برنامه ریزی استان در ساری برگزار شد، طبق ارزیابی های صورت گرفته […]

ندای تجن-نوزدهمین جشنواره شهید رجایی مازندران با معرفی دستگاه های برتر خدمات رسان در بخش های عمومی و تخصصی برگزار شد.

در آیین تجلیل از دستگاه های برتر مازندران در جشنواره شهید رجایی که امروز سه‌شنبه ۷ شهریور در محل سالن مدیریت و برنامه ریزی استان در ساری برگزار شد، طبق ارزیابی های صورت گرفته محمدعلی نوبخت فرماندار مرکز مازندران بر اساس مجموع شاخص های اختصاصی و عمومی بعنوان فرماندار برگزیده و منتخب استان انتخاب شد. ‎