عامل نزاع و درگیری خیابان مدرس بابل دستگیر شد
عامل نزاع و درگیری خیابان مدرس بابل دستگیر شد

ندای تجن- سرهنگ شالیکار فرمانده انتظامی بابل از بازداشت عامل نزاع و درگیری در خیابان مدرس بابل با حضور به موقع ماموران انتظامی یگان امداد خبر داد . وی افزود؛ متهم که با قمه اقدام به عرض اندام و شرارت در حوالی یک مجتمع تجاری در خیابان مدرس کرده بود با اقدام ضربتی پلیس و […]

ندای تجن- سرهنگ شالیکار فرمانده انتظامی بابل از بازداشت عامل نزاع و درگیری در خیابان مدرس بابل با حضور به موقع ماموران انتظامی یگان امداد خبر داد

. وی افزود؛ متهم که با قمه اقدام به عرض اندام و شرارت در حوالی یک مجتمع تجاری در خیابان مدرس کرده بود با اقدام ضربتی پلیس و رعایت قانون بکارگیری سلاح پس از شلیک گلوله به پای وی زمین گیر شد.

سرهنگ شالیکار با هشدار به اراذل و اوباش و هنجارشکنان، گفت، امنیت خط قرمز پلیس بوده و پلیس در برقراری نظم و امنیت با کسی تعارف ندارد.