قطعه دوم محور ساری به تاکام بزودی افتتاح می‌شود
قطعه دوم محور ساری به تاکام بزودی افتتاح می‌شود
محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ساری در بازدید از روند عملیات اجرایی احداث قطعه دوم محور ساری به تاکام خبر داد: حسب تاکیدات استاندار محترم مازندران نسبت به تعیین تکلیف نهایی پروژه های برزمین مانده در میدان عمل هستیم.

ندای تجن- محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ساری در بازدید از روند عملیات اجرایی احداث قطعه دوم محور ساری به تاکام خبر داد: حسب تاکیدات استاندار محترم مازندران نسبت به تعیین تکلیف نهایی پروژه های برزمین مانده در میدان عمل هستیم. ‎

مقام عالی دولت در شهرستان ساری ضمن تقدیر از زحمات پیمانکار پروژه قطعه دوم ساری به تاکام، دستور تسریع در ادامه روند عملیات اجرایی پروژه را صادر نمود و افزود: ما وارث پروژه های نیمه تمام در یک دهه گذشته ایم اما با اختیارات قانونی در جهت برخورد با خاطیان آرامش و آسایش مردم و نظم عمومی جامعه حرکت خواهیم کرد.

فرماندار مرکز مازندران ضمن گلایه شدید نسبت به طولانی شدن برخی از پروژه های بر زمین مانده در شهرستان ساری گفت: برسر منافع مردم با احدی تعارف نداریم.

محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ساری در بازدید از روند عملیات اجرایی احداث قطعه دوم محور ساری به تاکام خبر داد: حسب تاکیدات استاندار محترم مازندران نسبت به تعیین تکلیف نهایی پروژه های برزمین مانده در میدان عمل هستیم.

 وی در پایان با اشاره به اینکه قطعه دوم محور ساری به تاکام بزودی افتتاح خواهد شد اظهار کرد: مدیران تمامی دستگاه اجرایی شهرستان ساری باید بر قوانین، ریز اعتبارات تخصیصی، موانع، راهکارها و روند پروژه های دستگاه متبوع خود اشراف داشته و در جهت انجام آن در میدان عمل حضور یابند.

  • منبع خبر : روابط عمومی