فیلم/نگاهی به خدمات رسانی موکب علی اصغر(ع) و امامزادگان مازندران
فیلم/نگاهی به خدمات رسانی موکب علی اصغر(ع) و امامزادگان مازندران

به گزارش ندای تجن- موکب حضرت علی اصغر(ع) و امامزادگان مازندران که در شهر سامرا مستقر بود در اربعین امسال به زائران حسینی خدمات رسانی کرد. در این خدمات رسانی 5تن برنج برای زائران پخت شد و آب، شربت و انواع میوه به زائران اهدا شد. کلیپ زیر را روابط عمومی اداره کل اوقاف و […]

به گزارش ندای تجن- موکب حضرت علی اصغر(ع) و امامزادگان مازندران که در شهر سامرا مستقر بود در اربعین امسال به زائران حسینی خدمات رسانی کرد.

در این خدمات رسانی 5تن برنج برای زائران پخت شد و آب، شربت و انواع میوه به زائران اهدا شد.

کلیپ زیر را روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برای ما ارسال کرده است: