معارفه‌های جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران
معارفه‌های جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، جلسه معارفه معاون امور هنری و سینمایی و رئیس اداره هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور آهنگر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رئیس اداره حراست و جمعی از کارشناسان هنری و سینمایی اداره کل برگزار شد. در […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، جلسه معارفه معاون امور هنری و سینمایی و رئیس اداره هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور آهنگر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رئیس اداره حراست و جمعی از کارشناسان هنری و سینمایی اداره کل برگزار شد.

در این جلسه ضمن تبیین مباحث راهبردی حوزه معاونت امور هنری و سینمایی توسط مدیرکل، تأکیداتی همچون بزرگداشت و تکریم هنرمندان برجسته و پیشکسوت، ارتباط موثر و مستمر با ادارات تابعه شهرستانی به ویژه ارتباط با کارشناسان و همچنین برنامه‌ریزی بازدید‌های دوره‌ای و مستمر از مراکز و موسسات هنری مطرح شد.

در پایان جلسه نیز از زحمات و تلاش‌های خانم نجفی کارشناس آموزش به جهت پیگیری، انسجام و برگزاری موفق آزمون‌های ادواری و جامع مهارتی فرهنگ و هنر و خانم پازکی کارشناس هنری و کارگروه مد و لباس به جهت کسب عنوان برتر همراه با پنج استان برتر کارگروه‌های استانی مد و لباس در کشور با اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تقدیر به عمل آمد.