تفاهم‌نامه همکاری مهارت‌آموزی امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری مهارت‌آموزی امضا شد

ندای تجن- تفاهمنامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران و اداره کل کتابخانه های استان منعقد شد. ️ ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، اجرای آموزش های مهارتی برای گروه‌های هدف و استفاده از ظرفیت های طرفین در اجرای آموزش‌های مهارتی از اهداف مهم این تفاهمنامه می باشد.

ندای تجن- تفاهمنامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران و اداره کل کتابخانه های استان منعقد شد.

️ ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، اجرای آموزش های مهارتی برای گروه‌های هدف و استفاده از ظرفیت های طرفین در اجرای آموزش‌های مهارتی از اهداف مهم این تفاهمنامه می باشد.