دعوت به همکاری از راهنمایان گردشگری برای برگزاری رویداد GIS
دعوت به همکاری از راهنمایان گردشگری برای برگزاری رویداد GIS

به گزارش ندای تجن- قرار است در تاریخ 2الی 5مهرماه رویداد GIS با همکاری کشور روسیه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مازندران برگزار شود.  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران نیز با هدف برگزاری بهتر این رویداد از راهنمایان گردشگری استان برای همراهی در مبادی ورودی استان و برگزاری تور یک […]

به گزارش ندای تجن- قرار است در تاریخ 2الی 5مهرماه رویداد GIS با همکاری کشور روسیه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مازندران برگزار شود.

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران نیز با هدف برگزاری بهتر این رویداد از راهنمایان گردشگری استان برای همراهی در مبادی ورودی استان و برگزاری تور یک روزه  و معرفی پتانسیل‌های گردشگری در رویداد  GISدعوت به همکاری کرد.