آغاز به‌کار بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره‌ فرهنگی‌_ هنری
آغاز به‌کار بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره‌ فرهنگی‌_ هنری
بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی کار خود را از امروز 26 شهریور ماه در امامزاده قاسم(ع) ایزد شهر آغاز کرد و تا 27 شهریور ماه ادامه دارد.

ندای تجن- مهدی نصراله زاده، دبیر بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره فرهنگی هنری حسینی، با اشاره به جدول اجرایی بخش ملی تئاتر خیابانی این اشکواره گفت: بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره حسینی کار خود را از امروز 26 شهریور ماه در امامزاده قاسم(ع) ایزد شهر آغاز کرد که تا فردا 27 شهریور ماه ادامه دارد.
وی به اجراهای روز نخستین در 26 شهریور ماه اشاره کرد و افزود: نمایش «پایان در شروع نقطه صفر» به نویسندگی سید علی موسویان و کارگردانی سید اسماعیل حسینی، از مازندران ـ قائم‌شهر راس ساعت 17 اجرا می شود.
نصراله زاده با اشاره به اینکه نمایش «من یک زنم» بر اساس طرحی از محمد عارفی به نویسندگی و کارگردانی احترام حسین‌پور از مازندران ـ محمودآباد، راس ساعت17:30 اجرا خواهد داشت، تصریح کرد: راس ساعت 18، نمایش «یحیی و ترلان» به نویسندگی مهدی صالحیار و کارگردانی رها شکوهی، از مازندران ـ نور به اجرا می رود.
دیبر بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره حسینی با بیان اینکه دوشنبه 27 شهریور ماه راس ساعت 17، نمایش «به نام پدر» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی بوعذار، از خوزستان، به اجرا می رود. خاطرنشان کرد: ساعت 17:30 نمایش «خاک شیرین» به نویسندگی مهدی صالحیار و کارگردانی سما کابلی، از مازندران ـ نوشهربه اجرا در می آید.
وی ظهار کرد: نمایش «طومارآب» به نویسندگی و کارکردانی، سیدمهرداد کاوسی حسینی، از استان همدان، راس ساعت 18 اجرا خواهد داشت و ساعت 18:30نمایش «سراب» به نویسندگی و کارگردانی موسی مرادی، از مازندران ـ قائم‌شهر، نمایش پایانی بخش ملی تئاتر خیابانی ششمین اشکواره حسینی در ایزد شهر خواهد بود.