شهردار آکند منصوب شد
شهردار آکند منصوب شد

طی حکمی از سوی سیدمحمود حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران، سیدباقر عابدینی به عنوان شهردار آکند منصوب شد / شهردار جدید آکند امروز طی مراسمی حکم خود را از احمد توکلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران دریافت کرد. ‎

طی حکمی از سوی سیدمحمود حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران، سیدباقر عابدینی به عنوان شهردار آکند منصوب شد / شهردار جدید آکند امروز طی مراسمی حکم خود را از احمد توکلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران دریافت کرد. ‎