کتابخانه جذاب برای تقویت مطالعه در استان تاثیرگذار است
کتابخانه جذاب برای تقویت مطالعه در استان تاثیرگذار است
سلگی با اشاره به تقسیم‌بندی مطالعه به سه بخش مطالعه برای ضرورت و تسهیل، مطالعه برای لذت و کنجکاوی و مطالعه برای فرزانه‌وار زیستن، ادامه داد: بخش مطالعه برای فرزانه‌وار زیستن در کشور ما بسیار کمرنگ است و باید نسل امروز را به این بخش از مطالعه سوق دهیم و البته کتابخانه جذاب هم در این زمینه اثرگذار است.

ندای تجن- روح‌الله سلگی با بیان اینکه انس نسل نوجوان امروز، با کتاب باید تقویت شود، گفت: کتابخوانی و پژوهش باید در محور حیات فکری نسل امروز قرار گیرد. ‎

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، افزود: باید نسل نوجوان و نونهال را تقویت کنیم که دوستی بیشتری با کتاب داشته باشد.

روح‌الله سلگی بعد از ظهر یکشنبه در شصت و چهارمین نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی مازندران، اظهار کرد: هر جامعه‌ای که سرانه مطالعه بیشتری داشته باشد با بحران‌های اجتماعی کمتری مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه نسل نوجوان امروز، انسی با کتابخوانی ندارد، افزود: باید نسل نوجوان و نونهال را تقویت کنیم که دوستی بیشتری با کتاب داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه جزو کشورهایی هستیم که سرانه مطالعه خیلی قابل توجه نیست، گفت: مردم مازندران همواره از زمانه خود جلوتر بودند و توانستند 1200 سال قبل، نظام سیاسی تشکیل دهند و در حوزه های فکری و فرهنگی جریان ساز بودند و قبل از اسلام هم خالق آثار خوبی بودند و با این پیشینه، نباید بگذاریم نسل امروز از کتاب و پژوهش، فاصله بگیرد.

این مسئول با بیان اینکه خیران در متفکر شدن نسل آینده، نقش اثرگذار دارند، تصریح کرد: مردم مازندران در امور خیر هم پیشتاز هستند.

سلگی با اشاره به تقسیم‌بندی مطالعه به سه بخش مطالعه برای ضرورت و تسهیل، مطالعه برای لذت و کنجکاوی و مطالعه برای فرزانه‌وار زیستن، ادامه داد: بخش مطالعه برای فرزانه‌وار زیستن در کشور ما بسیار کمرنگ است و باید نسل امروز را به این بخش از مطالعه سوق دهیم و البته کتابخانه جذاب هم در این زمینه اثرگذار است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی دارد و البته سایر دستگاه‌ها هم باید به آموزش و پرورش کمک کنند، خاطرنشان کرد: مدرسه‌ها در بحث علم و دانش باید تقویت شوند.