فرماندار ساری از پل ارتباطی شهر فرح آباد و بخش گهرباران بازدید کرد
فرماندار ساری از پل ارتباطی شهر فرح آباد و بخش گهرباران بازدید کرد

ندای تجن- محمدرضا نوبخت فرماندار مرکز استان با همراهی کاظم نژاد معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ساری، بریمانی بخشدار رودپی شمالی و حسن‌پور رییس اداره آبفا شهرستان ساری از روند تکمیل و عملیات احداث پل ارتباطی شهر فرح آباد و بخش گهرباران شهرستان میاندورود بازدید بعمل آورد و دستورات لازم جهت تسریع در روند ساخت این […]

ندای تجن- محمدرضا نوبخت فرماندار مرکز استان با همراهی کاظم نژاد معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ساری، بریمانی بخشدار رودپی شمالی و حسن‌پور رییس اداره آبفا شهرستان ساری از روند تکمیل و عملیات احداث پل ارتباطی شهر فرح آباد و بخش گهرباران شهرستان میاندورود بازدید بعمل آورد و دستورات لازم جهت تسریع در روند ساخت این پروژه را صادر نمود.